Kominárska 2-4, 832 03, Bratislava
+421 2 4445 23 62
office@distler.engineering

Profesionálne riešenia na mieru

CONSTRUCTION - STRUCTURAL DESIGN - AUTOMOTIVE - AEROSPACE

Konštrukcia

Tím konštruktérov s vysokou odbornosťou.

Poradenstvo

Z našich dlhoročných skúsenosti ťažia naši klienti.

Výroba

Výroba a realizácie pod palcom odborníkov.

Odborné posudky

Statické posudky a odborný dohľad.

O nás

Úspešné projekty
tvoríme a realizujeme už skoro 30 rokov.

Spoločnosť DISTLER ENGINEERING s.r.o. bola založená v auguste 1992 (vtedy pod názvom DISTLER-ŠUPPA s.r.o).

Profesionálna odbornosť a dynamika spoločnosti je zabezpečená vyváženým kolektívom skúsených autorizovaných inžinierov a mladých inžinierov a konštruktérov.

Pri vypracovávaní zákaziek účelne spolupracujeme s radom špecialistov pre optimálne riešenie požiadaviek zákazníka.

Neváhajte nás kontaktovať

Projektová a inžinierská činnosť

Vypracovanie štúdií, projektov a odborných posudkov nosných konštrukcií stavieb

– odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti stavebníctva
– projekty stavieb, inžinierskych konštrukcií a mostov všetkých stupňov
– projekty technologických a energetických zariadení
– vypracovanie realizačnej dokumentácie
– vypracovanie výrobnej dokumentácie oceľových konštrukcií
– vypracovanie projektov skutočného vyhotovenia
– statické a dynamické výpočty konštrukcií
– optimalizáciu nosných konštrukcií
– posudky a rekonštrukcie stavebných objektov
– diagnostiku nosných konštrukcií
– zaťažiteľnosť mostov
– technický a autorský dozor pri realizácii stavieb 
– vypracovanie technických predpisov a noriem

Neváhajte nás kontaktovať

Riešenia výroby, montáže a údržby

Komplexné riešenia pracoviska od návrhu, konštrukcie po inštaláciu a dodanie náradia

– kustomizované montážne prípravky a zariadenia
– vozíky, dopravníky, polohovateľné stoly, odkladacie systémy
– logistické zariadenia a dielenské vybavenie
– meracie zariadenia a nástroje
– ručné a priemyseľné náradie
– manipulatóry a balanséry
– laboratórna technika
– prístroje pre hybridné pohony „e-drive“

Neváhajte nás kontaktovať

Portfolio

Pozrite si niekoľko našich projektov, ktoré sme realizovali na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Srbsku a Anglicku.

Mosty a lávky
Stožiare a veže
Priemyselné a energetické stavby, technologické a špeciálne konštrukcie
Výškové budovy a pozemné stavby
Rekonštrukcie, posudky, dozory
Publikácie a ocenenia

Neváhajte nás kontaktovať

Radi sa dozvieme, čo plánujete a s čím by sme Vám mohli pomôcť.

Tel.: +421 2 4445 23 62
Mob.: +421 905 632 706 
E-mail: office@distler.engineering

Kontaktná adresa / Office:
Kominárska 2-4
832 03 Bratislava

Fakturačné údaje:
DISTLER ENGINEERING s.r.o.
Jaskový rad 21
831 01 Bratislava

IČO: 31 331 319
IČ DPH: SK2020328662