Priemyselné a energetické stavby, technologické a špeciálne konštrukcie

 • Seizmické zodolnenie Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V1 – posudky a projekty seizmického zodolnenia stavebných objektov, ventilačného komína a vybraných technologických zariadení a rozvodov ( 18 realizačných projektov), vrátane autorských dozorov realizácie
 • Seizmické zodolnenie Jadrovej elektrárene Jaslovské Bohunice V2 – posudky a projekty seizmického zodolnenia stavebných objektov, ventilačného komína a vybraných technologických zariadení a rozvodov ( 26 realizačných projektov), vrátane autorských dozorov realizácie
 • Technologické konštrukcie pre osadenie reaktorov v rafinérii Slovnaft (podrobnejšie pozri záložku „ Publikácie“)
 • Dostavba Jadrovej elektrárne Mochovce 34 – Pevnostne a seizmické výpočty potrubných trás a zariadení VZT rozvodov a plošín ( 50 realizačných projektov) pre VUJE.
 • Jadrová elektráreň Mochovce 12 – Pevnostné a seizmické výpočty potrubných trás a zariadení na novú hodnotu seizmického zaťaženia ( 12 realizačných projektov)
 • Spalovne s využitím tepla na výrobu elektrickej enegie a tepla – statické výpočty techologických zariadení, výsypiek a potrubných trás – Suffolk, Cardiff, Middlesbrough, Beddington, Avonmouth, Troyes, Parc Adfer, Earls Gate, Lostock, Belehrad…. – pre MONTIRP a CNIM
 • Prepočet vozíkov letmej betonáže a ich úprava na nové mostné konštrukcie pre Doprastav
 • Odprašovacie zariadenie elektrárne v St. Andrä ( Rakúsko )
 • Adsorber (čistič spalín) v Mannheime ( Nemecko )
 • Prechody plynovodu cez rieky Váh, Hornád, Laborec, Hron
 • Technologické haly paroplynového cyklu Bratislava
 • DeNOx Visp ( Švajčiarsko )
 • Prechod plynovodu cez rieku Narew v Poľsku
 • Konštrukcie pre vyloženie a osadenie koksovacích nádrží hmotnosti 200ton -MOL (Maďarsko)
 • Seizmické zodolnenie jadrovej elektrárne Bohunice
 • Seizmické zodolnenie potrubí jadrovej elektrárne Mochovce

Zdvíhanie reaktora v Slovnafte

Výpočtový model potrubného diela z projektu Avonmouth

Výroba dielu pre Troyes v MONTIRPe

Výpočtový model potrubného diela z projektu Earls Gate

Výpočtový model výsypky z projektu Beddington

Výroba výsypky z projektu Beddington v MONTIRPe

Výpočtový model jednej potrubnej trasy z projektu Lostock

Výroba potrubnej trasy pre Parc Adfer

MOL, Maďarsko

Elektráreň St. Andreä, Rakúsko

DeNOx Visp, Švajčiarsko

Konštrukcia na vylodenie nádrží pre MOL, Maďarsko

Prechod plynovodu cez rieku Laborec