Projekty stožiare a veže

  • Nosiče antén digitálneho rádiokomunikačného systému mobilných telefónov- stožiare výšky 20 až 50 m ( viac ako 200 stožiarov po celom Slovensku) pre f. Orange a Eurotel
  • Nosiče rádiokomunikačného systému mobilných telefónov GSM 1800 na existujúcich budovách pre f.Orange a Eurotel
  • Televízna veža v Prahe ( členovia riešitelského kolektívu )
  • Nosiče antén TV JOJ Hradište (60m) a Šaštín (90m)

Atypický vykrývač na streche obytného domu

Nosič GSM antén bez vrcholovej plošiny

Nosič GSM antén s vrcholovou plošinou

Stožiar 60m na meranie vetra