Výškové budovy a pozemné stavby

 • Budova banky – Česká sporiteľňa Praha 4 (Česká reublika)
 • Čerpacie stanice OMV, Slovnaft a ESSO
 • VÚB Centrála Bratislava – nosná konštrukcia prechodového roštu a fasádových stĺpov
 • Národná banka Slovenska v Bratislave – projekt nosnej konštrukcie exteriérových výťahov
 • Rímskokatolícky kostol v obci Jacovce
 • Skladovo-obchodná hala firmy Agem, Bratislava
 • Administratívna budova BBC a Parkovací dom v Bratislave (DUR, DSP, RP, Nerealizované)
 • Predstaničné námestie Hlavnej železničnej stanice Bratislava (DUR, DSP, Nerealizované)
 • Prestrešenie železničných staníc Filiálka Bratislava (DUR)
 • Rekonštrukcia objektu centrály WURTH, Bratislava
 • Rozšírenie objektu Mercedes-Benz , Panónska ul, Bratislava
 • Statika RD Elipsion v Senci (Cena Dušana Jurkoviča za architektúru pre Ing.arch. Matušíka)
 • Statika RD Patrium v Ivanke pri Dunaji(Cena CE.ZA.AR za architektúru pre Ing.arch. Matušíka)

Česká sporiteľňa a. s., Praha 4

Kostol Jacovce

VÚB, Bratislava

NBS, Bratislava, konštrukcia exteriérových výťahov

RD Elipsion ( Cena Dušana  Jurkoviča za architektúru pre  Ing.arch. Matušíka)

RD Patrium (Cena CE.ZA.AR za architektúru pre  Ing.arch. Matušíka)