Zmena obchodného mena a sídla DISTLER-ŠUPPA s.r.o

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 10.7.2018 naša spoločnosť DISTLER-ŠUPPA s.r.o, zmenila svoje obchodné meno a sídlo. Spoločnosť bude od vyššie uvedeného dátumu vykonávať činnosť pod názvom DISTLER ENGINEERING s.r.o. Predmetná zmena sa týka výlučne formálnej zmeny obchodného mena a sídla spoločnosti, bez akýchkoľvek iných dôsledkov. Všetky ostatné údaje spoločnosti (IČO, DIČ, právnej …

Zmena obchodného mena a sídla DISTLER-ŠUPPA s.r.o Čítajte viac »