Zmena obchodného mena a sídla DISTLER-ŠUPPA s.r.o

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 10.7.2018 naša spoločnosť DISTLER-ŠUPPA s.r.o, zmenila svoje obchodné meno a sídlo. Spoločnosť bude od vyššie uvedeného dátumu vykonávať činnosť pod názvom DISTLER ENGINEERING s.r.o.

Predmetná zmena sa týka výlučne formálnej zmeny obchodného mena a sídla spoločnosti, bez akýchkoľvek iných dôsledkov. Všetky ostatné údaje spoločnosti (IČO, DIČ, právnej formy, bankového spojenia, kontaktných údajov, činnosti ) ostávajú nezmenené.

Spoločnosť sa naďalej bude venovať projektovej a inžinierskej činnosti. Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste pri akejkoľvek písomnej komunikácii / na dokumentoch týkajúcich sa našej spoločnosti uvádzali vyššie uvedené nové obchodné meno a sídlo.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *