Mosty a lávky

  • Rekonštrukcia cestného mostu cez Dunaj v Medveďove
  • Most nad hydrcentrálou v Čuňove
  • Mosty – cestný úsek Skalité – Poľsko
  • Mosty – cestný úsek Jabloňov – Studenec
  • Rekonštrukcia mostu v Podbrezovej
  • Mostné obj. 207,208 na diaľnici v úseku Trnava -Sereď
  • Dozor investora pri realizovaní OK mostu Apollo v Bratislave

Rekonštrukcia cestného mostu cez Dunaj v Medveďove

Most nad hydrocentrálou v Čuňove

Mosty – cestný úsek Skalité – Poľsko (prezentácia)

Mosty – cestný úsek Skalité – Poľsko (prezentácia)

Mosty – cestný úsek Skalité – Poľsko

Mosty – cestný úsek Jabloňov – Studenec

Rekonštrukcia mostu v Podbrezovej

Zavážací most cez rieku Laborec