Rekonštrukcie, posudky, nezávislé posudky, dozory

 • Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice V1 – posudky a projekty seizmického zodolnenia stavebných objektov, ventilačného komína a vybraných technologických zariadení a rozvodov ( 18 realizačných projektov) vrátane dozorov realizácie
 • Nezávislý dozor investora pre realizáciu nosnej oceľovej konštrukcie mostu cez Dunaj Apollo
 • Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice V2 – posudky a projekty seizmického zodolnenia stavebných objektov, ventilačného komína a vybraných technologických zariadení a rozvodov ( 26 realizačných projektov) vrátane dozorov realizácie
 • Nezávislý dozor investora pri stabilizácii objektu BC Apollo1
 • Nezávislý audit realizačných projektov nosných oceľových konštrukcií novej Autobusovej stanice Mlynské Nivy v Bratislave pre investora
 • Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice – posudky stavebných objektov, ventilačného komína a vybraných potrubných rozvodov na seizmické zaťaženie
 • Zosilenie nosných konštrukcií a zvýšenie nosnosti žeriavov haly f. Feroservis a.s. Bratislava
 • Vila Zlatica – rekonštrukcia vily v Starom Smokovci
 • Hotel Belevue – rekonštrukcia a nadstavba hotela v Starom Smokovci
 • Most cez Nosický kanál k areálu povodia Váhu – výpočet zaťažiteľnosti
 • Mosty cez Biskupický kanál – Považany, Chocholná a Ivanovice – výpočet zaťažiteľnosti
 • Montážny súbor MS1, Doprastav a.s. Bratislava
 • Portálové žeriavy, Doprastav a.s. Bratislava
 • Ložiská a dilatácie, Doprastav a.s. Bratislava

Autobusový stanica Mlynské Nivy – hlavná nosná oceľová konštrukcia

Feroservis, Bratislava

Vila Zlatica, Starý Smokovec

Ventilačný komín Jaslovské Bohunice